Välkommen till Numbers

Vi erbjuder alla typer av konsulttjänster inom ekonomi och redovisning för korta och längre uppdrag.

Vårt fokus är att hitta de effektivaste lösningarna för ditt företag.

Vi skapar ordning och trygghet så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi är specialister på:

  • Löpande bokföring och redovisning
  • Avstämningar och bokslut per månad, kvartal eller år
  • Årsredovisning
  • Budgetering och prognostisering
  • Likviditetsplanering
  • Löneadministration och kontrolluppgifter
  • Momsdeklarationer
  • Arbetsgivaravgifter
  • Bolagsbildning och övriga bolagsärenden
  • Kontakt med revisorer och myndigheter