Vårt erbjudande

Vi åtar oss uppdrag av såväl operativ som organisatorisk karaktär

Vi kan ta ett totalansvar för ekonomifunktionen eller hjälpa er med delar av den.

Vi utför även utredningar av olika slag och kan hjälpa er att skapa hållbara ekonomirutiner.

Uppdragen kan vara korta eller under en längre period.

Vi kommer till er och utför uppdraget i era lokaler.

Vi är specialister på:

  • Löpande bokföring och redovisning
  • Avstämningar och bokslut per månad , kvartal eller år
  • Årsredovisning
  • Budgetering och prognostisering
  • Likviditetsplanering
  • Löneadministration och kontrolluppgifter
  • Momsdeklarationer
  • Arbetsgivaravgifter
  • Bolagsbildning och övriga bolagsärenden
  • Kontakt med revisorer och myndigheter